Close

Slíbíme méně, splníme více

Naší prioritou je spokojená rodina

 

        Příspěvek při narození dítěte 7 tisíc Kč

        Příspěvek na zakoupení školních pomůcek pro prvňáčky 1tisíc Kč

        Rekonstrukce a výstavba sportovišť

        Příprava a dokončení infrastruktury lokalit pro výstavbu rodinných domů

        Rekonstrukce školní jídelny při ZŠ na Lesní

        Podpora Domu dětí a mládeže

        Bezpečné přechody přes hlavní komunikaci pro děti

        Odpočinková zóna na náměstí pro občany s možností WIFI připojení

        Rozmístění veřejných fontánek s pitnou vodou

        Zkvalitňování služeb pro seniory

–        Podpora poznávacích zájezdů pro seniory