Close
Marek Sikora

Vážení a milí spoluobčané,

     možná už Vás někdy napadlo, že volby jsou okamžikem, kdy nám politici slibují všechno možné i nemožné a po volbách už o slibech nepadne ani slovo. Proto v duchu výše uvedeného motta nechceme slibovat nesplnitelné, ale chceme dosáhnout reálných cílů tak, aby život v našem městě byl spokojený a hodnotný.

     Jsme skupina lidí různého věku, profesí, názorů a zájmů a přesto, nebo právě proto, se cítíme silní a odvážní předstoupit před Vás s žádostí o Váš volební hlas. Je to proto, že každý z nás má názory a postoje ukotveny životními zkušenostmi a vzděláním a velmi dobře je umí odůvodňovat. Co je cennější, že silnější argumenty umí přijímat. Přitom „silnější“ neznamená, že nám jsou někým nařízena. Budeme se zpovídat jen Vám, občanům Jablunkova. Přijměte prosím těchto několik řádků jako představení našich cílů.

     Jednou z našich priorit je spokojená rodina. Rodina, která má ve městě zázemí pro život od pořízení vlastního bydlení, přes dlouhé období, kdy naše děti vyrůstají, až po spokojený život starších spoluobčanů.

     Aby mladí lidé mohli pomýšlet na své vlastní bydlení, chceme se zasadit o možnost výstavby rodinných domů, což zahrnuje kvalitní přípravu a dokončení potřebné infrastruktury.

     Chceme, aby naše město bylo zase plné dětí, rodinám při narození dítěte navrhujeme poskytnout příspěvek 7 tisíc Kč, a dítko, které poprvé zakusí, jaké to je zasednout do školní lavice, dostane 1 tisíc Kč na zakoupení školních pomůcek.

     Aby se dětem ve škole líbilo, ale samozřejmě i v souvislosti s aktuálními potřebami, budeme podporovat kvalitní rekonstrukci školní jídelny na ulici Lesní. Děti samozřejmě potřebují i mimoškolní vyžití. O profesionální přístup se starají pracovníci domu dětí a mládeže a dalších školských nebo obdobných institucí, aby v tom mohli úspěšně a ještě lépe pokračovat, budeme aktivity a jejich zázemí podporovat.

     Velmi důležitá je pro nás oblast sportu. Dobře fungující a vybavená hřiště a sportoviště by měla být samozřejmostí, což se v tuto chvíli říct nedá. Sportoviště musí být pro občany bezpečná a dostupná a je jedno, zda jsou primárně určena pro děti nebo dospělé.

     V rámci bezpečnosti občanů, a zejména dětí, budeme usilovat o vybudování moderních a bezpečných přechodů pro chodce přes vytížené komunikace a v nejvíce postižených lokalitách o zřízení technických prostředků regulujících rychlost jízdy vozidel.

     Samozřejmě nemůžeme zapomenout i na běžný život občanů města. Myslíme si, že velmi důležitou součástí plnohodnotného života jsou společenská setkání. Nemusí jít vždy o setkání velkého počtu lidí, jde i o potkávání se s přáteli, známými, lidmi stejných či rozdílných zájmů i názorů. K tomuto účelu máme zájem využít našeho překrásného náměstí k vybudování odpočinkové zóny. Toto spočívá mimo jiné v umístění většího počtu laviček a stolků v prostoru u kašny a těm, kteří v dnešní moderní době rádi využívají sociální sítě, pomůže při virtuálním setkávání bezplatné pokrytí tohoto místa signálem Wi-Fi. V období příznivého a zvláště horkého počasí pak jistě přijde vhod trocha osvěžující pitné vody z veřejných fontánek.

     A naši starší spoluobčané? Pokud nevyužijí odpočinkové zóny na náměstí, mohou počítat s naší podporou zkvalitňování služeb pro seniory a realizací jejich aktivit, např. poznávacích zájezdů apod.

                                                                                Marek Sikora